SSA

SSA je v nezávislým občianskym združením, prostredníctvom ktorého občania vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu.

Cieľmi činnosti občianskeho združenia SSA sú:

  • vytvárať podmienky pre rozvoj a propagáciu streetballu ako modernej športovej voľno-časovej aktivity s veľkým výchovným, sociálnym a humánnym potenciálom,
  • organizovať a koordinovať krátkodobé i dlhodobé streetballové súťaže vo všetkých vekových kategóriách,
    zabezpečovať zdroje na rozvoj mládežníckeho streetballu, pouličného i letného basketbalu,
  • zabezpečovať zdroje pre činnosť reprezentačných družstiev a výber talentovaných hráčov a hráčok z hľadiska športovej reprezentácie,
  • obhajovať záujmy svojich riadnych členov i registrovaných členov a za tým účelom spolupracovať so subjektmi pôsobiacimi v rámci telovýchovy a športu,
  • organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie trénerov, rozhodcov, hráčov, hráčok a iných registrovaných členov SSA.

Členom SSA sa môže stať každý z vás, stačí si stiahnuť prihlášku, vyplniť ju a na mieste konania niektorého z podujatí Streetball tour ju odovzdať organizátorom. Ako registrovaný člen SSA budete mať znížené štartovné na streetballoch zastrešovaných organizáciou SSA.

WWW stránky SSA

 

Facebook Comments