3×3 BASKETBAL

21.05.2020

Heslo „z ulice na olympiádu“ si zvolila svetová basketbalová federácia FIBA ​​ako sprievodné, pri vytváraní koncepcie novej disciplíny basketbalu. Heslo vyjadruje realitu vo chvíli, keď FIBA ​​do basketbalu 3×3 vstúpila, ale zároveň sen, ktorý by mal byť na konci dlhej cesty pri budovaní štruktúry a prestíže novej disciplíny. Do tejto doby bol basketbal 3×3 spájaný predovšetkým so streetball a „kultúrou ulice“. Zámerom je zjednotiť streetballové hnutie a dať mu jednotné pravidlá pri zachovaní jeho voľnosti. Pre rozvoj tejto basketbalovej disciplíny tiež FIBA ​​vytvorila celosvetovú IT platformu, ktorá umožňuje výmenu informácií medzi hráčmi a usporiadateľovi kdekoľvek na zemeguli.

FIBA si dala za cieľ vytvoriť z tohto veľmi populárneho športu, ktorým si rad basketbalistov vypĺňa „hluché“ letné obdobie medzi sezónami, olympijskú disciplínu. K tomu je ale potrebné podniknúť celú riadku dôležitých krokov. FIBA predovšetkým musela stanoviť jasné pravidlá. Oproti streetballu bude na ihrisku prítomný tiež rozhodca. Je nutné vytvoriť štruktúru súťaží, z ktorých by vychádzala nominácie do národných tímov. Jedným slovom sa dá povedať, že je potrebné celé hnutie 3×3 štrukturalizovať. Slovenská basketbalová federácia sa k tomuto projektu pripojila, vyhlásila celoštátnu súťaž SBA 3×3 Tour a podporuje všetky aktivity v tejto oblasti.Je preto vytvorený koncept súťaží, ktoré by sa mali stať novými piliermi disciplíny 3×3. Rovnako ako u klasického basketbalu, je možné aj tu rozdeliť súťaže na klubovej a reprezentačnej. Najvyššia métou pre tímy, ktoré môžu byť zložené z hráčov viacerých národností, budú turnaja tzv. World Tour. Na každom kontinente by mal byť usporiadaný vždy minimálne jeden turnaj tejto série, pričom pre Európu a Ameriku sú v pláne turnaja tri, resp. dva. Zúčastniť sa World Tour však nebude môcť ktokoľvek. Každá krajina bude mať určenú kvótu pre počet účastníkov. Tí vzídu z domácich turnajov 3×3. Podmienkou FIBA ​​je, aby sa v krajine konali aspoň tri turnaje počas sezóny. World Tour sa bude môcť zúčastniť hráč, ktorý hral aspoň na jednom národnom turnaji. Investovaný čas a námaha sa však oplatí. Z každého šestnáctičlenného turnaja World Tour totiž postúpi vopred určený počet tímov na finálový turnaj, ktorý sa bude hrať priamo v centre Miami.

Tu budú zapojené priamo národné basketbalové federácie, do ktorých kompetencií by mala disciplína 3×3 spadať. Práve ony budú zodpovedné za vytvorenie koncepcie národných turnajov, z ktorých vzídu účastníci World Tour. S tým je tiež spojená nutnosť zaviesť registračný systém pre hráčov 3×3. Tí potom budú môcť sledovať svoju úspešnosť v individuálnom rebríčku, ktorý bude vytvárať FIBA ​​na základe bodov pridelených podľa umiestnenia v turnaji. Národná federácia budú tiež určovať kritériá nominácie do národných tímov.

Národné tímy budú spočiatku svoje úsilie upínať predovšetkým k majstrovstvá sveta. To zamýšľa FIBA ​​organizovať pre seniorov, ale aj pre kategóriu hráčov a hráčok do 18 rokov. Juniori už koniec koncov majú so svetovým šampionátom skúsenosti z konca leta 2011, kedy sa historicky prvý MS 3×3 uskutočnilo v talianskom meste Rimini. Vďaka pozitívnym ohlasom aktérov šampionátu sa dá hovoriť o úspešne zvládnuté premiére. Celý koncept 3×3 však smeruje k ešte vyššej méte. Tou je účasť hráčov 3×3 na olympijských hrách. 3×3 bude súčasťou olympijských hier 2020 v Tokiu