Návod ako organizovať 3X3 basketbalový turnaj

25.01.2017

Podrobný návod, so všetkým náležitosťami, dokuentmi, videonávodmi

nájdete na stránkach BASKETBALL Manitoba