Návod ako organizovať 3X3 basketbalový turnaj

Podrobný návod, so všetkým náležitosťami, dokuentmi, videonávodmi

nájdete na stránkach BASKETBALL Manitoba

 

 

 

Facebook Comments